ORTHODONTIC 

APPLIANCES

ART & SCIENCE

OF

WIRE BENDING

به اطلاع میرساند به دلیل افزایش تقاضا برای الاینرهای شفاف B-Align که به دنبال رضایت بیماران، ارتودنتیست ها و دندانپزشکان استفاده کننده از این سیستم صورت گرفته است لابراتوار بهمن ناگزیر شده است که تمام سرویس های دیگر همچون ساخت انواع دستگاههای ارتودنسی، مدل های دیجیتال سه بعدی ارتودنسی و ست آپ تشخیصی دیجیتال سه بعدی را تا اطلاع ثانوی متوقف کند تا از افت کیفیت الاینرهای شفاف B-Align پیشگیری گردد و رضایت متقاضیان این سیستم، همچون قبل تامین گردد.

استفاده از سیم های لحیم استاندارد ارتودنسی

در لابراتوار بهمن برای لحیم دستگاههای لحیمی، فقط از سیم های لحیم استاندارد از شرکت های معتبر و شناحته شده ای همچون میسل آمریکا با استفاده از یک “تکنیک خاص” استفاده می شود که از جداشدن سیم یا بند از لحیم پیشگیری می نماید به نحوی که اگر لحیم هر دستگاهی به هر دلیل جدا شود یک دستگاه جدید برای همان بیمار، بدون دریافت هیچگونه هزینه ای ساخته خواهد شد.

این لابراتوار، تحت هیچ شرایطی از لحیم های متفرقه همچون لحیم سماور سازی، استفاده نمی نمایند زیرا لحیم های متفرقه، اگرچه هزینه ساخت دستگاه لحیمی را به میزان قابل توجهی پایین می آورند ولی نه تنها به دلیل غیراستاندارد و غیر بهداشتی بودن، سلامت بیمار را تهدید می کنند بلکه بدون شک در کیفیت و استحکام نقطه لحیمی اثر منفی دارند.

استفاده از منومرهای رنگی استاندارد ارتودنسی 

لابراتوار بهمن برای دستگاههای با آکریل رنگی، فقط از رنگهای استاندارد و مختص پلاکهای ارتودنسی همچون رنگهای شرکتهای آلمانی دنتاریوم و مگادنتال، استفاده می نماید و تحت هیچ شرایطی از رنگهای مختص مصارف دیگر صنعتی که بعضا زیبا به نظر میرسند ولی دارای استاندارد لازم برای قرار گرفتن در محیط دهان نبوده و خصوصیات بهداشتی لازم را ندارند استفاده نمی کند.

یادآور می شود اگرچه رنگهای متفرقه به مراتب ارزانتر هستند و کاربرد آنها از لحاظ اقتصادی برای لابراتوار، منطقی تر به نظر میرسد ولی سلامتی بیمار در صورت استفاده از پلاکهای رنگی که با آن رنگهای غیر استاندارد رنگ گرفته اند تهدید میشود.

جهت ارتباط با لابراتوار بهمن می توانید از راههای زیر استفاده نمائید:

شماره های تلفن:  02122514803 – 02122514821
شماره تلگرام لابراتوار : 0901105998
آدرس ایمیل : bahmanlab@gmail.com

دستگاههایی که در لابراتوار بهمن ساخته می شدند متنوع بودند. در این بخش، تصاویر برخی از آنها به نمایش گذاشته می شود:

Beautiful Colors

رنگهای زیبا به منظور ترغیب بیماران شما

به همکاری در استفاده از پلاک ارتودنسی

BILATERAL PALATAL EXPANDERS

UNILATERAL PALATAL EXPANDERS

MANDIBULAR EXPANDERS

عریض کننده دوطرفه و یکطرفه کام

عریض کننده قوس دندانی پایین

MODIFIED SOLDERED APPLIANCES

دستگاههای لحیمی خاص به سفارش شما

3WAY PALATAL EXPANDER

using Bertoni screw

پلاک بالا با پیچ سه طرفه برای افزایش همزمان

در دو بعد ساجیتال و لترال

REMOVABLE ORTHODONTIC APPLIANCE

containing different wire components

دستگاههای متحرک ارتودنسی دربرگیرنده فنرها،هوک ها و دیگر اجزای لازم

A Removable Appliance

Containing 

Posterior Bite Plane

دستگاه متحرک دارای بایت پلین خلفی

Fixed Space Maintainer

فضا نگهدارنده های ثابت

Hawley Retainers

دستگاههای نگهدارنده پایان درمان از نوع هالی

McNamara

 Rapid Maxillary Expander

دستگاه عریض کننده سریع کام – مک نامارا

SOLDERED RETAINERS

پلاکهای نگهدارنده لحیمی

A screw appliance to protrude maxillary incisors

دستگاهی جهت پروترود کردن اینسایزورهای بالا

دستگاهی جهت پروترود کردن کانین توسط پیچ یکطرفه کوچک شرکت فوراستادنت

Screw Space Regainers

to retract molars

دستگاههای SR به منظور دیستاله کردن مولرها

جهت ارتباط با لابراتوار بهمن می توانید از راههای زیر استفاده نمائید:

شماره های تلفن:  02122514803 – 02122514821
شماره تلگرام لابراتوار : 09011059980
آدرس ایمیل : bahmanlab@gmail.com