هزینه لابراتواری الاینرهای B-Align 2019-04-24T14:35:10+00:00

Transparent Aligner System

”لابراتوار بهمن“ نخستین لابراتوار ارتودنسی ایران در ارائه الاینرهای شفاف با استفاده از CAD/CAM

جهت کسب اطلاعات در مورد هزینه طراحی و ساخت کامپیوتری الاینرهای شفاف B-Align لطفا با لابراتوار تماس بگیرید.