قالبگیری در ارتودنسی نامرئی B-Align 2019-04-24T14:29:49+00:00

Transparent Aligner System

“لابراتوار بهمن” نخستین لابراتوار ارتودنسی ایران در ارئه الاینرهای شفاف با استفاده از CAD/CAM

پس از آنکه معلوم شد کیس ارسالی ، کیس مناسب درمان با B-Align است ، قالبگیری از هر دو قوس دندانی بالا و پایین انجام میشود حتی اگر قرار است فقط دندانهای یک قوس دندانی ردیف شوند.

نکته اول : تاکید می شود قالبگیری فقط با استفاده از ماده قالبگیری P.V.S انجام میگیرد.
نکته دوم: Bite Registration با استفاده از موم به دلیل دقت پایین موم، قابل قبول نمی باشد.
نکته سوم: قالبها بدون هر گونه حباب یا پارگی یا خرابی، بخصوص در نواحی دندانها و مارجین لثه بوده و تا دیستال آخرین دندان در قالب ثبت می شود.
نکته چهارم: از تری هایی استفاده می شود که ماده قالبگیری از آنها جدا نشود.

لطفا تصاویر زیر و متون موجود در آنها را با دقت مشاهده و مطالعه نموده و تمامی توصیه های آنها را در قالبگیری خود لحاظ کنید تا از تکرار قالبگیری، پیشگیری گردد:

ویدیوی آموزشی قالبگیری تک مرحله ای با ماده P.V.S – شرکت کلیر کارکت

کلیپ ویدیویی آموزشی قالبگیری دو مرحله ای با ماده قالبگیری P.V.S – شرکت کلیر کارکت

کلیپ ویدیویی کوتاه آموزشی درباره نحوه صحیح ثبت Bite Registration در بیمار کاندید الاینر تراپی :

جهت ارتباط با لابراتوار بهمن می توانید از راههای زیر استفاده نمائید:

شماره های تلفن:  02122514803 – 02122514821
شماره تلگرام لابراتوار : 09011059980
آدرس ایمیل : bahmanlab@gmail.com