صفحه اصلی 2022-03-19T11:53:04+00:00

B-Align
لذت ارتودنسی دندانها بدون سیم

مهم این است که برنامه ریزی حرکات دندانی در کامپیوتر به حدی اصولی، علمی و واقع بینانه باشد که آن حرکات واقعا در دهان بیمار هم اتفاق بیافتند.

چگونه الاینرهای شفاف بیمارتان را سفارش دهید؟؟
لطفا اینجا را لمس (کلیک) کنید.

ورود ارتودنتیست ها و دندانپزشکان
چند نمونه از دهها کیس درمان شده به روش ارتودنسی نامرئی بی-الاین
اطلاعات عمومی در مورد ارتودنسی نامرئی بی-الاین

شماره های تماس: 02122514803 – 09011059980 – 02122514821